فرهنگ سیاسی روسیه: ریشه‌ها، ابعاد و پیامدها
1. فرهنگ سیاسی روسیه: ریشه‌ها، ابعاد و پیامدها

جهانگیر کرمی؛ رقیه کرامتی نیا

دوره 23، شماره 99 ، پاییز 1396، ، صفحه 155-188

چکیده
  فرهنگ سیاسی از جمله مفاهیمی است که در دهه‌های اخیر برای تبیین رفتارهای سیاسی مردمان یک جامعه با همدیگر و با دولت‌ها و تعاملات دولت‌ها با مردم مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته است. فرهنگ سیاسی امری پویاست ...  بیشتر
فرهنگ سیاسی و تأثیرآن در رویکرد ایرانیان به روسیه
2. فرهنگ سیاسی و تأثیرآن در رویکرد ایرانیان به روسیه
دوره 14، شماره 61 ، بهار 1387، ، صفحه 65-90

چکیده
               به دلیل تجزیه بخشی از خاک ایران توسط روسیه در قرن نوزدهم و اساساً روابط استعماری ایران با قدرت‌های بزرگ در قرن نوزدهم و اشغال ایران در دو جنگ جهانی اول و دوم، دیدگاه ...  بیشتر