بررسی وجوه مثبت و لزوم پویایی ایران در ابتکار کمربند اقتصادی از منظر مکتب کپنهاگ
1. بررسی وجوه مثبت و لزوم پویایی ایران در ابتکار کمربند اقتصادی از منظر مکتب کپنهاگ

عنایت اله یزدانی؛ پریسا شاه محمدی

دوره 20، شماره 88 ، زمستان 1393، ، صفحه 141-166

چکیده
  امروزه آسیا به عنوان یک قاره پهناور با تحولات جدیدی رو‌به‌رو است. چندی است که بازیگران منطقه‌ ای و فرامنطقه ‌ای در راستای تأمین اهداف خود در مناطق مختلف این قاره پهناور، طرح‌ های جدیدی را ارائه داده ...  بیشتر