اصلاحات قانون اساسی روسیه سال 2020؛ تداوم و افزایش اقتدارگرایی
اصلاحات قانون اساسی روسیه سال 2020؛ تداوم و افزایش اقتدارگرایی

مهدی سنایی؛ رقیه کرامتی نیا

دوره 27، شماره 113 ، خرداد 1400، ، صفحه 21-59

چکیده
  اصلاحات قانون اساسی روسیه در سال 2020 نمایانگر بیشترین و مهم‌ترین تغییرات قانون اساسی از زمان ظهور نظام سیاسی جدید در روسیه در سال 1993 است. این مقاله ضمن روشن کردن ابعاد اصلی این اصلاحات بر نوع خاصی از دموکراسی ...  بیشتر