جایگاه و نقش مسلمانان در فدراسیون روسیه: چالش هویت‌یابی اسلامی و ذهنیت‌گرایی تاریخی روسی
جایگاه و نقش مسلمانان در فدراسیون روسیه: چالش هویت‌یابی اسلامی و ذهنیت‌گرایی تاریخی روسی

سعید شیری؛ مهدی جاودانی مقدم

دوره 27، شماره 114 ، شهریور 1400، ، صفحه 65-90

چکیده
  اسلام به عنوان دومین دین روسیه و مسلمانان به مثابه بخش جدایی‌ناپذیر دموگرافی این کشور، موضوع حساسی در سیاست داخلی و خارجی روسیه محسوب می‌شود. مسلمانان روسیه که در دوره اتحاد جماهیر شوروی تحت تاثیر ایدئولوژی ...  بیشتر
سلفی‌گری افراطی در قفقاز شمالی؛ با تاکید بر مولفه‌های تاریخی، فرهنگی و سیاسی
سلفی‌گری افراطی در قفقاز شمالی؛ با تاکید بر مولفه‌های تاریخی، فرهنگی و سیاسی

مهدی حسینی تقی‌آباد؛ علی کالیراد

دوره 21، شماره 91 ، آذر 1394، ، صفحه 93-133

چکیده
  سلفی‌گری به‌مثابه پدیده‌ای به‌‌نسبت جدید‌، نقشی کنشگر و فزاینده در ابعاد مختلف اسلام در فدراسیون روسیه و به‌ویژه قفقاز شمالی یافته است. عینیت یافتن تکاپوهای سلفی‌های افراطی در اقدامات شبه‌نظامیان ...  بیشتر