روسیه و شورای امنیت سازمان ملل متحد با تاکید بر شیوه رای‌دادن
روسیه و شورای امنیت سازمان ملل متحد با تاکید بر شیوه رای‌دادن

وحید ذوالفقاری

دوره 21، شماره 91 ، آذر 1394، ، صفحه 65-92

چکیده
    تحلیل رفتار رأی‌دهی روسیه در شورای امنیت نیازمند فهم منطق تصمیم گیری در سیاست خارجی می‌باشد. گذار از عقلانیت ایدئولوژیک عصر شوروی و رأی‌دهی وتویی به عنوان منطق رفتاری مسلط کرملین در شورای امنیت ...  بیشتر