نقش ابتکارات منطقه ای در گذار از نظام تک ‌قطبی به نظام چندقطبی ( مطالعه موردی طرح اوراسیای بزرگ تر)
1. نقش ابتکارات منطقه ای در گذار از نظام تک ‌قطبی به نظام چندقطبی ( مطالعه موردی طرح اوراسیای بزرگ تر)

سید امیر نیاکویی؛ عسگر صفری

دوره 26، شماره 109 ، بهار 1399، ، صفحه 176-196

چکیده
  ساختار نظام بین ­الملل کنونی نتیجه فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و نظم دو قطبی است. مهم­ترین ویژگی این نظام توزیع نابرابر قدرت است. این ساختار که از آن به عنوان نظم تک قطبی یاد می ­شود، باعث افزایش رقابت ...  بیشتر
چگونگی کاربری مولفه‌های امنیتی در قفقاز جنوبی
2. چگونگی کاربری مولفه‌های امنیتی در قفقاز جنوبی

نبی الله ابراهیمی؛ قاسم اصولی

دوره 21، شماره 90 ، تابستان 1394، ، صفحه 1-38

چکیده
  پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، قفقاز جنوبی عرصه تهدیدها و چالش‌های امنیتی متعدد بوده است. مناقشه‌های قومی و سرزمینی، بی‌ثباتی سیاسی، نداشتن توسعه اقتصادی و اجتماعی، تهدید‌های فراملیتی و جرایم ...  بیشتر