کلیدواژه‌ها = ژنوم ژئوپلیتیک
تعداد مقالات: 1
1. بررسی پیوند میان کد و ژنوم در سیاست خارجی روسیه و افغانستان

دوره 23، شماره 99، پاییز 1396، صفحه 27-49

سید محمدکاظم سجادپور؛ محمدتقی جهانبخش