فرهنگ سیاسی روسیه: ریشه‌ها، ابعاد و پیامدها
1. فرهنگ سیاسی روسیه: ریشه‌ها، ابعاد و پیامدها

جهانگیر کرمی؛ رقیه کرامتی نیا

دوره 23، شماره 99 ، آذر 1396، ، صفحه 155-188

چکیده
  فرهنگ سیاسی از جمله مفاهیمی است که در دهه‌های اخیر برای تبیین رفتارهای سیاسی مردمان یک جامعه با همدیگر و با دولت‌ها و تعاملات دولت‌ها با مردم مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته است. فرهنگ سیاسی امری پویاست ...  بیشتر
جایگاه ایران در مکاتب فکری سیاست خارجی روسیه
2. جایگاه ایران در مکاتب فکری سیاست خارجی روسیه

سیده مطهره حسینی؛ مریم ابوالحسینی

دوره 22، شماره 93 ، خرداد 1395، ، صفحه 1-33

چکیده
  سیاست خارجی روسیه برآمده از اندیشه هایی است که در مکاتب فکری موجود در فضای اندیشگی این کشور ریشه دارند. ماهیت این مکاتب به صورت جسته و گریخته مورد پژوهش قرار گرفته است ولی درباره دسته بندی مشخص این مکاتب ...  بیشتر