اکراین: عرصه تقابل غرب و روسیه
اکراین: عرصه تقابل غرب و روسیه

سعید وثوقی؛ مصطفی خیری

دوره 22، شماره 94 ، شهریور 1395، ، صفحه 133-158

چکیده
  جدایی کریمه از اوکراین و الحاق دوباره آن به قلمرو فدراسیون روسیه نتیجه رقابت‌های سیاسی، نظامی و ژئوپلیتیک غرب و روسیه تحت رهبری پوتین است. روسیه در این تقابل به دنبال بسط هرچه بیشتر حوزه نفوذ خود در منطقه ...  بیشتر