کلیدواژه‌ها = موافقتنامه همکاری و موافقتنامه تجارت آزاد
تعداد مقالات: 1
1. آسیب شناسی رژیم همکاری اتحادیه اروپا- گرجستان در قالب "موافقت نامه همکاری"

دوره 22، شماره 95، پاییز 1395، صفحه 173-206

رکسانا نیکنامی؛ مسعود اعتصامی