رقابت اقتصادی ایالات متحده و چین در تاجیکستان
1. رقابت اقتصادی ایالات متحده و چین در تاجیکستان

مهدی هدایتی شهیدانی؛ صدیقه آذین

دوره 23، شماره 98 ، تابستان 1396، ، صفحه 153-184

چکیده
  رفتار رقابتی کشورها در دوران معاصر در حوزه اقتصاد، موجب شده تا شکل جدیدی از رویکردهای نظری جهت تبیین این رفتارها در کانون توجهات واقع شوند. در این دوران اقتصاد بار دیگر به مثابه انگیزه اصلی رقابت‌های ...  بیشتر
انرژی عرصه «بازی بزرگ جدید» در آسیای مرکزی (مطالعه موردی روسیه، آمریکا و چین)
2. انرژی عرصه «بازی بزرگ جدید» در آسیای مرکزی (مطالعه موردی روسیه، آمریکا و چین)

حسین حمیدی نیا؛ روح اله صالحی دولت آباد

دوره 21، شماره 90 ، تابستان 1394، ، صفحه 67-96

چکیده
  باافزایشوابستگیاقتصادیجهانبهمنابعانرژیهیدروکربنی،دامنه‌دارشدنتنش‌هادرخاورمیانه ونیزظهورروسیهبهعنوانیکبازیگراصلیدربازارانرژیجهان،نفتوگازآسیای مرکزیومسیرهایانتقالآنبهبازارهایمصرفبیشازپیشموردتوجهقدرت‌هایبزرگصنعتیقرارگرفتهاست ...  بیشتر
تبیین مسیرهای انتقال انرژی براساس نظریه‌های روابط بین‌الملل: مطالعه موردی خط لوله تاپی و صلح
3. تبیین مسیرهای انتقال انرژی براساس نظریه‌های روابط بین‌الملل: مطالعه موردی خط لوله تاپی و صلح
دوره 20، شماره 85 ، بهار 1393، ، صفحه 161-189

چکیده
  در نظام چند قطبی معطوف به تک قطب دستورکار بین المللی عمدتاً توسط قدرت هژمون تعیین می‌شود. قدرت هژمون همچنین در تعیین اهداف، منافع و مقابله با معارضین خود از آزادی عمل بیشتری در مقایسه با ساختار دو قطبی ...  بیشتر
دیپلماسی سایبری آمریکا (مطالعه موردی جمهوری آذربایجان)
4. دیپلماسی سایبری آمریکا (مطالعه موردی جمهوری آذربایجان)
دوره 19، شماره 82 ، تابستان 1392، ، صفحه 81-101

چکیده
  بروز انقلا ب فناوری در اواخر دهه 80 میلادی زمینه ساز تحولاتی شگرف در حوزه ارتباطات و رسانه گردید. رسانههای دیجیتال که حاصل این انقلاب فناوری بودند ، زمینه های جدیدی را برای نقش آفرینی بازیگران غیردولتی ...  بیشتر
تاملی بر سیاست خارجی دولت باراک اوباما در قفقاز جنوبی
5. تاملی بر سیاست خارجی دولت باراک اوباما در قفقاز جنوبی
دوره 18، شماره 77 ، بهار 1391، ، صفحه 151-178

چکیده
  به قدرت رسیدن دموکرات ها به رهبری باراک اوباما به منزله طیف گسترده‌ای از تغییرات در حوزه سیاست خارجی آمریکا بود که در بسیاری از ابعاد، آن را از دوران حاکمیت نومحافظه‌کاران متمایز می‌سازد. یکی از بارزترین ...  بیشتر
بحران گرجستان: فصل نوین در روابط روسیه و غرب
6. بحران گرجستان: فصل نوین در روابط روسیه و غرب
دوره 14، شماره 63 ، پاییز 1387، ، صفحه 29-46

چکیده
          تحولات اوستیای جنوبی در تابستان گذشته، فصل جدیدی را در چالش‌های اتحادیه اروپا و ناتو بعد از خاتمة جنگ سرد گشود. ضد‌حمله گسترده روسیه در پاسخ به عملیات نظامی گرجستان در این منطقۀ ...  بیشتر
سازمان همکاری شانگهای: قدرتی توازن بخش
7. سازمان همکاری شانگهای: قدرتی توازن بخش
دوره 14، شماره 62 ، تابستان 1387، ، صفحه 129-154

چکیده
            در این مقاله نگارنده به تحلیل همکاری استراتژیک روسیه و چین در چارچوب سازمان همکاری شانگهای و پیامدهای آن بر دورنمای امنیتی اروپا می‌پردازد همچنین با استفاده از تئوری موازنه ...  بیشتر