رقابت اقتصادی ایالات متحده و چین در تاجیکستان
رقابت اقتصادی ایالات متحده و چین در تاجیکستان

مهدی هدایتی شهیدانی؛ صدیقه آذین

دوره 23، شماره 98 ، مرداد 1396، ، صفحه 153-184

چکیده
  رفتار رقابتی کشورها در دوران معاصر در حوزه اقتصاد، موجب شده تا شکل جدیدی از رویکردهای نظری جهت تبیین این رفتارها در کانون توجهات واقع شوند. در این دوران اقتصاد بار دیگر به مثابه انگیزه اصلی رقابت‌های ...  بیشتر