دیپلماسی اقتصادی و سیاست همسایگی ایران و ترکمنستان
دیپلماسی اقتصادی و سیاست همسایگی ایران و ترکمنستان

زهرا توکلی؛ کیهان برزگر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 خرداد 1401

چکیده
  در حال ‏حاضر یکی از مولفه ­های حفظ همسایگی ایران با منطقۀ آسیای مرکزی، ظرفیت جغرافیایی می ­باشد. یکی از کشورهای این منطقه، ترکمنستان است که بر اساس اصل سیاست همسایگی و داشتن مرز مشترک، برای دستگاه ...  بیشتر