تعداد مقالات: 249
51. دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در آسیای مرکزی؛ ارزیابی 25 سال روابط اقتصادی ایران و جمهوری‌ها پس از استقلال

دوره 22، شماره 96، زمستان 1395، صفحه 25-66

سید جلال دهقانی فیروزآبادی؛ مرتضی دامن پاک جامی


52. راهبرد ضدتروریسم چین و آمریکا در آسیای مرکزی

دوره 23، شماره 100، زمستان 1396، صفحه 25-52

قاسم ترابی؛ مژگان رضایی


54. بررسی پیوند میان کد و ژنوم در سیاست خارجی روسیه و افغانستان

دوره 23، شماره 99، پاییز 1396، صفحه 27-49

سید محمدکاظم سجادپور؛ محمدتقی جهانبخش


55. اهرم انرژی روسیه در برابر اتحادیه اروپایی در سایه تحریم

دوره 25، شماره 106، تابستان 1398، صفحه 27-58

محسن حبیبی؛ احمد بخشایشی اردستانی؛ سیدعلی طباطبایی پناه


59. شبکه سلول‌های تروریستی داعش در آسیای مرکزی

دوره 21، شماره 92، زمستان 1394، صفحه 29-63

محمدرضا دهشیری؛ شاهین جوزانی کهن


65. چالش‌های صلح در افغانستان

دوره 20، شماره 88، زمستان 1393، صفحه 33-58

حسین رفیع؛ محسن بختیاری جامی


66. رویکرد نئومرکانتیلیست روسیه و چین به انرژی آسیای مرکزی

دوره 22، شماره 95، پاییز 1395، صفحه 33-64

حسین رفیع؛ محسن بختیاری جامی


67. اهمیت نقش انرژی در سیاست خارجی روسیه

دوره 23، شماره 98، تابستان 1396، صفحه 33-66

عبدالرضا فرجی راد؛ روح الله صالحی دولت آباد


68. حوزه های اختلاف میان بریتانیا و روسیه

دوره 24، شماره 103، پاییز 1397، صفحه 33-64

علیرضا ثمودی پیله رود


69. اتحادیه اقتصادی اوراسیا در چشم‏ انداز روسی

دوره 24، شماره 104، زمستان 1397، صفحه 33-60

غفار زارعی؛ اسماعیل عباسی


72. سیاست خارجی ژاپن در آسیای مرکزی

دوره 22، شماره 93، بهار 1395، صفحه 35-67

سید محمد کاظم سجادپور؛ زهرا آقامحمدی


73. ‌تاثیر مولفه های فرهنگ استراتژیک بر کدهای ژئوپلیتیک اوکراین

دوره 24، شماره 102، پاییز 1397، صفحه 35-57

زهرا پیشگاهی فرد؛ صارم شیراوند


74. تحولات ژئوپلتیک قفقاز و امنیت جمهوری اسلامی ایران

دوره 21، شماره 91، پاییز 1394، صفحه 37-64

حمید حکیم؛ اصغر جعفری ولدانی


75. ترکیه و تغییر بازی انرژی در اوراسیای مرکزی

دوره 25، شماره 107، پاییز 1398، صفحه 37-63

علی ایلخانی پور