تعداد مقالات: 249
151. روسیه و مناقشه قره باغ

دوره 24، شماره 102، پاییز 1397، صفحه 97-123

مصطفی خیری


152. جایگاه راهبردی سوریه در معادلات نظامی - امنیتی روسیه

دوره 22، شماره 93، بهار 1395، صفحه 99-122

سید شمس الدین صادقی؛ کامران لطفی


153. روابط رژیم صهیونیستی و قزاقستان

دوره 23، شماره 98، تابستان 1396، صفحه 99-126

سعید وثوقی؛ عسگر صفری


154. انتخاب عقلانی و رجحان‌های فدراسیون روسیه درآسیای مرکزی

دوره 22، شماره 96، زمستان 1395، صفحه 100-126

سید مهدی مرادی؛ مصطفی خیری


158. روسیه و شورای امنیت در پرونده هسته ای ایران

دوره 22، شماره 94، تابستان 1395، صفحه 103-131

یوسف مولایی؛ هادی زرگری


159. بررسی تاثیر فرهنگ استراتژیک بر سیاست خارجی فدراسیون روسیه

دوره 23، شماره 97، بهار 1396، صفحه 103-137

مصطفی زهرانی؛ صارم شیراوند


163. چالش‌های قومی‌ در قفقاز

دوره 14، شماره 63، پاییز 1387، صفحه 93-110


164. جایگاه راه آهن شرق دریای خزر در همگرایی منطقه ای ایران با آسیای مرکزی

دوره 21، شماره 89، بهار 1394، صفحه 93-123

مصطفی زهرانی؛ تیمور فرجی لوحه سرا؛ سعید تجری


175. جنبش گولن و عملکرد آن در جمهوری آذربایجان از منظر نظریه بسیج منابع و تعهد اجتماعی

دوره 20، شماره 88، زمستان 1393، صفحه 113-40

سید احمد نکویی؛ میرهادی موسوی قرالری