نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هند و چین دو قدرت آسیایی نگاه ویژه‌ای به روابط میان خود دارند. سیر جدید روابط میان دو کشور مدیون اندیشه نسل جدید رهبران دو کشور است که به دنبال حل و فصل اختلافات کهن برآمدند و روابط جدیدی را پایه‌گذاری کردند که سرآغاز فصل نوین همکاری استراتژیک دو قدرت آسیایی شد. ظرفیت بالای هند در زمینه کثرت‌گرایی به عنوان بزرگترین دموکراسی جهان ابزار قدرتمندی است که در کنار جمعیت زیاد، ظرفیت منابع انسانی و منابع زیر زمینی و رشد نسبتاً سریع اقتصادی توان رقابت را افزایش داده‌است. در مقابل چین هم با درآمد سرانه بالا، توان اقتصادی بالا و جایگاه مناسب در صحنه بین الملل در موقعیت خوبی قرار دارد. همکاری و تعامل گسترده ‌این دو قدرت بزرگ آسیایی می‌تواند شرایط جدیدی را نه تنها در منطقه بلکه در عرصه جهانی بوجود آورد. مقاله زیر با بررسی فراز و نشیب‌های روابط دو کشور، مهمترین عوامل تاثیر‌گذار در روابط را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد.

کلیدواژه‌ها