نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

بروز انقلا ب فناوری در اواخر دهه 80 میلادی زمینه ساز تحولاتی شگرف در حوزه ارتباطات و رسانه گردید. رسانههای دیجیتال که حاصل این انقلاب فناوری بودند ، زمینه های جدیدی را برای نقش آفرینی بازیگران غیردولتی و مردمی در عرصه روابط سیاسی و دیپلماتیک فراهم کردند . با شکل گیری شبکه های اجتماعی، وبلاگ نویسی و امکان اشتراک گذاری ویدئوها از طریق فضای مجازی ، سیاستگذاران آمریکایی به این نتیجه رسیدند که از این فناوریها در راستای تامین اهداف سیاست خارجی و دیپلماسی خود استفاده کنند . انتخاب باراک اوباما و تاک ید او بر قدرت نرم آمریکا، توجه آمریکاییها را به استفاده از ظرفیت این ابزار در ترمیم چهره بین المللیپ آمریکا و همچنین حمایت از نیروهای همسو با آمریکا در سراسر جهان پیش راند. جمهوری آذربا یجان از یک سو به دلیل دا شتن منابع انرژی فسیلی از اهمیت استراتژیک بالایی در سیاست اوراسیایی آمریکا برخوردار است . از سوی دیگر ، جمعیت جوان و علاقه مند به شبکه های اجتماعی دارد که نقش مهمی در دیپلماسی سایبری آمریکا ایفا میکنند. با توجه به آنچ ه گف ته شد، سعی نویسندگان بر آن است که به این سوال اساسی پاسخ دهند که جنبه ها و جهت گیریهای کلی دیپلماسی سایبری آمریکا چه هستند و چگونه در جمهوری آذربایجان به اجرا گذاشته میشوند؟

کلیدواژه‌ها