حوزه های اختلاف و رقابت میان اتحادیه اروپا و روسیه
حوزه های اختلاف و رقابت میان اتحادیه اروپا و روسیه
دوره 19، شماره 82 ، شهریور 1392، صفحه 1-28

چکیده
  روابط میان کشورهای اروپایی و روسیه پس از پایان جنگ سرد وارد مرحله تازه ای شد . با وجود افزایش تعاملات و همکاری ها میان اتحادیه اروپا و مسکو از طریق امضای قرارداد شراکت و همکاری در سال 1994 و تدوین نقشه راه ...  بیشتر
تاثیر ایالات متحده آمریکا بر همگرایی و واگرایی جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه
تاثیر ایالات متحده آمریکا بر همگرایی و واگرایی جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه
دوره 19، شماره 82 ، شهریور 1392، صفحه 30-51

چکیده
  جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه دو کشوری هستند که در حال حاضر از جایگاه و موقعیت منحصر به فردی در نظام بین الملل برخوردار می باشند و در مناطق پیرامونی خود ظرفیت هژمونی نیز دارند . از این رو، روابط ...  بیشتر
مواضع روسیه در قبال تحولات سوریه 2011 تا 2013
مواضع روسیه در قبال تحولات سوریه 2011 تا 2013
دوره 19، شماره 82 ، شهریور 1392، صفحه 53-80

چکیده
  سیاست خارجی و مواضع قدرت های بزرگ و تاثیرگذار در روند، وضعیت و سرنوشت اکثر تحولات و مسائل بین المللی از اهمیت بالایی برخوردار است و بدون درک مواضع و رفتارهای آنها نمی توان به تصویر جامع و دقیقی از مس ...  بیشتر
دیپلماسی سایبری آمریکا (مطالعه موردی جمهوری آذربایجان)
دیپلماسی سایبری آمریکا (مطالعه موردی جمهوری آذربایجان)
دوره 19، شماره 82 ، شهریور 1392، صفحه 81-101

چکیده
  بروز انقلا ب فناوری در اواخر دهه 80 میلادی زمینه ساز تحولاتی شگرف در حوزه ارتباطات و رسانه گردید. رسانههای دیجیتال که حاصل این انقلاب فناوری بودند ، زمینه های جدیدی را برای نقش آفرینی بازیگران غیردولتی ...  بیشتر
نفوذ اقتصادی روسیه در آسیای مرکزی بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی
نفوذ اقتصادی روسیه در آسیای مرکزی بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی
دوره 19، شماره 82 ، شهریور 1392، صفحه 104-129

چکیده
  افزایش نقش انرژی و اقتصاد در روابط بین الملل ، دولت ها را به یافتن منابع اقتصادی جدید در سایر مناطق جهان واداشته است . در این میان روسیه به عنوان یک ابرقدرت انرژی در جهان سعی دارد تا اقتدار دوران شوروی ...  بیشتر
زمینه های تعامل و تقابل جمهوری اسلامی ایران و ترکیه در ژئوپلیتیک جدید آسیای مرکزی و قفقاز
زمینه های تعامل و تقابل جمهوری اسلامی ایران و ترکیه در ژئوپلیتیک جدید آسیای مرکزی و قفقاز
دوره 19، شماره 82 ، شهریور 1392، صفحه 131-165

چکیده
  از پیامدهای فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، دگرگونی روابط قدرت و موازنه نیروها در سطوح منطقه ای و فعال شدن قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای جهت حضور و نفو ذ در حوزه جنوبی اتحاد جماهیر شوروی بود که پیش ...  بیشتر