اهداف و راهبردهای سیاست خارجی چین در آسیای مرکزی
اهداف و راهبردهای سیاست خارجی چین در آسیای مرکزی
دوره 19، شماره 84 ، اسفند 1392، صفحه 1-29

چکیده
  فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی فرصت فوق‌العاده‌ای را برای چین فراهم کرد تا فرآیندهای سیاسی و اقتصادی در منطقه آسیای مرکزی را به اجرا درآورد. همجواری و هم مرز بودن چین با کشورهای آسیای مرکزی توام با رشد سریع‌ ...  بیشتر
سیاست امنیتی فدراسیون روسیه در قبال افغانستان نوین
سیاست امنیتی فدراسیون روسیه در قبال افغانستان نوین
دوره 19، شماره 84 ، اسفند 1392، صفحه 31-61

چکیده
  خروج نیروهای شوروی از افغانستان، مسئله افغان را در ذهن دولت‌مردان روس تا سال‌ها بعد ـ زمانی که ریشه جنبش‌های جدایی‌طلبانه درون قلمرو خود را در افغانستانِ تحت سلطه طالبان یافتندـ به حاشیه راند. حادثه ...  بیشتر
جمهوری اسلامی ایران و سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو، بیست سال پس از گسترش این سازمان
جمهوری اسلامی ایران و سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو، بیست سال پس از گسترش این سازمان
دوره 19، شماره 84 ، اسفند 1392، صفحه 63-100

چکیده
  فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و استقلال شش  جمهوری مسلمان نشین  آسیای مرکزی و قفقاز، این فرصت را در اختیار سه کشور بنیانگذار اکو قرار داد تا این سازمان را در بهمن ماه سال 1371 گسترش دهند. اکو طی 20 سال پس ...  بیشتر
روند تحول قدرت نرم در سیاست خارجی روسیه:(2000-2013)
روند تحول قدرت نرم در سیاست خارجی روسیه:(2000-2013)
دوره 19، شماره 84 ، اسفند 1392، صفحه 101-125

چکیده
  از سال 2007 موضوع قدرت نرم وارد ادبیات سیاست خارجی روسیه گردید. این موضوع که اکنون بسیار مورد توجه کرملین است از منابع مختلف و گاه متضادی نشات گرفته است. برخلاف آنچه جوزف نای- واضع مفهوم قدرت نرم- ارائه کرده ...  بیشتر
برنامه های دولت و فساد اداری در روسیه
برنامه های دولت و فساد اداری در روسیه
دوره 19، شماره 84 ، اسفند 1392، صفحه 127-161

چکیده
  فساد اداری پدیده شومی است که از گذشته‌های دور بر جامعه‌ روسیه سایه افکنده و بر توسعه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و انسانی روسیه تأثیر سوء گذاشته است و در حقیقت یکی از مهم‌ترین موانع توسعه و نوسازی روسیه ...  بیشتر
بررسی گفتمانی تغییر و تداوم اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قفقازجنوبی
بررسی گفتمانی تغییر و تداوم اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قفقازجنوبی
دوره 19، شماره 84 ، اسفند 1392، صفحه 163-193

چکیده
  با وقوع انقلاب اسلامی، تغییرات بنیادی در سیاست ‌‌خارجی جمهوری اسلامی ایران به وقوع پیوست و اصول ویژه‌ای در سیاست خارجی ایران شکل گرفت. این اصول در قالب خرده گفتمان‌های گوناگون کم‌وکیف‌ متفاوتی را ...  بیشتر