بحران سیاسی قرقیزستان از
بحران سیاسی قرقیزستان از "انقلاب لاله" تا "انقلاب بی رنگ" از منظر جامعه شناسی سیاسی
دوره 16، شماره 70 ، شهریور 1389، صفحه 1-27

چکیده
    کشور قرقیزستان از زمان استقلال در سال 1991 تاکنون با بحران‌های سیاسی مختلفی مواجه بوده است. نارضایتی مردم قرقیزستان از عملکرد نامناسب سیستم سیاسی در حل مشکلات جامعه، موجی از اعتراضات و مخالفت‌ها ...  بیشتر
تقابل نهادین در جامعه مسلمانان روسیه و بهره گیری مسکو-کرملین از آن
تقابل نهادین در جامعه مسلمانان روسیه و بهره گیری مسکو-کرملین از آن
دوره 16، شماره 70 ، شهریور 1389، صفحه 25-42

چکیده
  پژوهش حاضر موقعیت مسلمانان روسیه را در دو سطح روابط مسلمانان با یکدیگر و روابط مسلمانان و کلیسا بررسی می‌کند. در این مقاله، رقابت‌ها و هماوردی‌هایی که میان رهبران مسلمان و سازمان‌های اسلامی فدراسیون ...  بیشتر
مناسبات امنیتی چین با جمهوری‌های آسیای مرکزی پس از جنگ سرد
مناسبات امنیتی چین با جمهوری‌های آسیای مرکزی پس از جنگ سرد
دوره 16، شماره 70 ، شهریور 1389، صفحه 47-69

چکیده
  چین و کشورهای آسیای مرکزی پیوندهای تاریخی قابل توجهی با یکدیگر داشته و دارند. پس از خاتمه جنگ سرد، مناسبات میان چین با جمهوری‌های آسیای مرکزی در عرصه‌های گوناگون رشد چشمگیری داشته است. این مقاله با رویکردی ...  بیشتر
عوامل تاثیرگذار بر تصمیم سازی خارجی روسیه
عوامل تاثیرگذار بر تصمیم سازی خارجی روسیه
دوره 16، شماره 70 ، شهریور 1389، صفحه 69-93

چکیده
  وجود متغیرهای گوناگون و تاثیرگذار برروند تصمیم گیری، باعث گردیده که امکان تعمیم رفتار سیاست خارجی برخی از کشورها امکان پذیر نباشد؛ چرا که هر یک از بازیگران نسبت به یک رویکرد پاسخ‌های کاملاً متفاوتی ...  بیشتر
تاثیر روسیه بر روند سیاست خارجی جمهوری‌های قفقاز
تاثیر روسیه بر روند سیاست خارجی جمهوری‌های قفقاز
دوره 16، شماره 70 ، شهریور 1389، صفحه 95-121

چکیده
  در سال‌های اخیر روابط میان روسیه و کشورهای حوزه جنوبی دچار تحولاتی گردید. اگرچه روسیه به ایفای نقش اصلی خود در این منطقه ادامه می‌دهد، اما توسعه فعالیت کشورهای منطقه و فرامنطقه‌ای به‌ویژه ایالات متحده ...  بیشتر
امنیت انرژی، ایران و مسائل دریای خزر
امنیت انرژی، ایران و مسائل دریای خزر
دوره 16، شماره 70 ، شهریور 1389، صفحه 121-160

چکیده
  امنیت انرژی عموماً به در دسترس بودن مقدار کافی و قابل اطمینان از عرضه انرژی برای راضی نمودن تقاضا تعریف می‌گردد و از جمله مواردی است که مستقیماً با دولت‌ها در واحدهای سیاسی ارتباط دارد. ایران به علت ...  بیشتر