روابط ایران و روسیه: همکاری در دوره پسا همسایگی
روابط ایران و روسیه: همکاری در دوره پسا همسایگی
دوره 14، شماره 61 ، خرداد 1387، صفحه 1-37

چکیده
              این مقاله با هدف بررسی روابط تهران و مسکو در دو دهه کنونی و نگاه دو دولت به یکدیگر، همکاری‌های آنها را در عرصه‌های اقتصادی، فنی، نظامی، منطقه‌ای و بین المللی و سرانجام، ...  بیشتر
همکاری‌ها و اتحادها در منطقه آسیای مرکزی:   نگاه حکومت‌‌‌های منطقه
همکاری‌ها و اتحادها در منطقه آسیای مرکزی: نگاه حکومت‌‌‌های منطقه
دوره 14، شماره 61 ، خرداد 1387، صفحه 39-63

چکیده
  بررسی رفتار و عملکرد جمهوری‌‌‌های آسیای مرکزی پس از فروپاشی شوروی سابق  نشان می‌دهد این کشورها جهت‌گیری‌ها و استراتژی‌‌‌های متفاوت و گاهی از اوقات متضادی را در سیاست خارجی خود اتخاذ نموده‌اند. ...  بیشتر
فرهنگ سیاسی و تأثیرآن در رویکرد ایرانیان به روسیه
فرهنگ سیاسی و تأثیرآن در رویکرد ایرانیان به روسیه
دوره 14، شماره 61 ، خرداد 1387، صفحه 65-90

چکیده
               به دلیل تجزیه بخشی از خاک ایران توسط روسیه در قرن نوزدهم و اساساً روابط استعماری ایران با قدرت‌های بزرگ در قرن نوزدهم و اشغال ایران در دو جنگ جهانی اول و دوم، دیدگاه ...  بیشتر
ارتقاء جایگاه روسیه در عرصة جهانی و تنش با امریکا در دورة پوتین
ارتقاء جایگاه روسیه در عرصة جهانی و تنش با امریکا در دورة پوتین
دوره 14، شماره 61 ، خرداد 1387، صفحه 91-123

چکیده
  پوتین از ابتدای به دست گرفتن قدرت دستیابی به جایگاهی بایسته در معادلات جهانی و بازیابی موقعیت «قدرت بزرگ» روسیه را هدف اصلی دولت خود اعلام و با اتکاء به رویکردی واقع‌بینانه توانست روند صعودی منزلت‌‌یابی ...  بیشتر
چشم انداز توسعه نفت و گاز خزر و منافع ایران
چشم انداز توسعه نفت و گاز خزر و منافع ایران
دوره 14، شماره 61 ، خرداد 1387، صفحه 125-154

چکیده
         آنچه در جهان امروز از اهمیت بسزایی برخوردار شده است، وجود منابع نفت و گاز در کشورها است که نه تنها دغدغه دولتمردان را برای توسعه نفت و گاز افزایش می دهد؛ بلکه توجه کشورهای مصرف کننده ...  بیشتر
چشم انداز و دورنمای الحاق گرجستان به ناتو و                پیآمدهای آن برای کشورهای منطقه
چشم انداز و دورنمای الحاق گرجستان به ناتو و پیآمدهای آن برای کشورهای منطقه
دوره 14، شماره 61 ، خرداد 1387، صفحه 155-186

چکیده
                   با انحلال پیمان ورشو و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق، موضوع گسترش ناتو به شرق به‌یک موضوع مهم بینالمللی تبدیل گردید و نگرانی عمده‌ای را برای برخی ...  بیشتر
پیامدهای بحران مواد مخدر بر اقتصاد منطقه آسیای مرکزی
پیامدهای بحران مواد مخدر بر اقتصاد منطقه آسیای مرکزی
دوره 14، شماره 61 ، خرداد 1387، صفحه 187-205

چکیده
  تسلط‌روسیه تزاری، اتحاد شوروی و بعد فروپاشی اتحاد شوروی تاثیرات عمیقی بر اقتصاد منطقه آسیای مرکزی داشته است. بطوری که کشورهای این حوزه ابتدا از یک اقتصاد شبانی به اقتصاد متمرکز و برنامه ریزی شده و سپس ...  بیشتر