دوره و شماره: دوره 21، شماره 89، بهار 1394 
2. نگاه استراتژیک چین به بریکس

صفحه 33-63

محمدرضا دهشیری؛ زهرا بهرامی


3. امریکا و روابط جمهوری اسلامی ایران - فدراسیون روسیه

صفحه 65-91

سید جلال دهقانی فیروزآبادی؛ منوچهر مرادی


5. تاثیر نظامی کردن حوزه دریای خزر بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

صفحه 125-158

محمدحسن شیخ الاسلامی؛ سید محمد حسین حسینی؛ صارم شیراوند