دیپلماسی اقتصادی و سیاست همسایگی ایران و ترکمنستان
دیپلماسی اقتصادی و سیاست همسایگی ایران و ترکمنستان

زهرا توکلی؛ کیهان برزگر

دوره 27، شماره 116 ، اسفند 1400، صفحه 3-28

چکیده
  در حال ‏حاضر یکی از مؤلفه­ های حفظ همسایگی ایران با منطقۀ آسیای مرکزی، ظرفیت جغرافیایی می­باشد. یکی از کشورهای این منطقه، ترکمنستان است که بر اساس اصل سیاست همسایگی و داشتن مرز مشترک، برای دستگاه ...  بیشتر
نقش افغانستان در پویش‌های مجموعۀ امنیتی آسیای مرکزی از ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۰ میلادی
نقش افغانستان در پویش‌های مجموعۀ امنیتی آسیای مرکزی از ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۰ میلادی

محمدرضا دهشیری؛ سید مهدی میرکاظمی

دوره 27، شماره 116 ، اسفند 1400، صفحه 29-58

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش افغانستان در پویش‌های امنیتی مجموعۀ امنیتی آسیای مرکزی بعد از کنفرانس بن است. معضل امنیت در افغانستان، همواره باعث تأثیر بر مناطق پیرامونی آن شده است. این پژوهش به چهار بخش ...  بیشتر
استراتژی هوش مصنوعی روسیه
استراتژی هوش مصنوعی روسیه

احمد رشیدی

دوره 27، شماره 116 ، اسفند 1400، صفحه 59-90

چکیده
   منطق حاکم بر نظام بین‌الملل کسب و ارتقای قدرت است و از آنجا که علم و فناوری برترین منبع قدرت در جهان معاصر تلقی می­شوند کشورها در بستری از رقابت و همکاری برای کسب آن‌ها در ابعاد مختلف در تکاپو هستند. ...  بیشتر
طرح‌های اقتصادی ترکیه در آسیای ‌مرکزی و پیامدهای آن بر ایران
طرح‌های اقتصادی ترکیه در آسیای ‌مرکزی و پیامدهای آن بر ایران

محمد فرهادی

دوره 27، شماره 116 ، اسفند 1400، صفحه 91-120

چکیده
  پژوهش حاضر درصدد واکاوی طرح‌های اقتصادی ترکیه در آسیای ­مرکزی از منظر فرصت­ها و تهدیدها برای ایران است؛ لذا با استفاده از روش تحلیل مضمون و از نوع ماتریس مضمون به واسطۀ انجام مشاهدۀ غیرمستقیم (واکاوی ...  بیشتر
سیاست روسیه در قبال بحران سوریه با تأکید بر مذاکرات آستانه و سوچی
سیاست روسیه در قبال بحران سوریه با تأکید بر مذاکرات آستانه و سوچی

عباس گلرو؛ اردشیر سنایی

دوره 27، شماره 116 ، اسفند 1400، صفحه 121-138

چکیده
  بحران سوریه یکی از بحران‌های پیچیدۀ سیاسی قرن حاضر محسوب می‌شود که به دلیل حضور بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، ابعاد جهانی یافته و به رغم ایجاد فرایندهای مختلف صلح، این بحران همچنان کامل حل‌وفصل ...  بیشتر
مطالعۀ تطبیقی قدرت نرم ایران و ترکیه در جمهوری آذربایجان
مطالعۀ تطبیقی قدرت نرم ایران و ترکیه در جمهوری آذربایجان

زینب نوریان؛ مهناز گودرزی

دوره 27، شماره 116 ، اسفند 1400، صفحه 139-164

چکیده
  جمهوری آذربایجان از جمله کشورهای مهم منطقۀ قفقاز جنوبی است که به واسطۀ دارا بودن موقعیت ژئوپلیتیک تعیین‌کننده در حوزۀ انرژی، به ویژه پس از فروپاشی شوروی، محمل رقابت قدرت‌های بزرگ منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای ...  بیشتر