تبیین موانع ساخت هویت ملی در گرجستان در پرتو رویکرد مدرن به هویت‌های قومی
تبیین موانع ساخت هویت ملی در گرجستان در پرتو رویکرد مدرن به هویت‌های قومی

محمدعلی بصیری؛ عنایت اله یزدانی؛ فهیمه خوانساری فرد

دوره 22، شماره 95 ، آذر 1395، صفحه 1-30

چکیده
  ساخت هویت ملی واحد از دشوارترین مراحل در فرایند ملت‌سازی در جوامع مختلف بوده است. تعریف مشترک از خود و شکل‌گیری درکی بین‌الاذهانی از ملتی واحد ورای هویت‌های قومی موجود به ساخت هویت ملی فراگیر منتهی ...  بیشتر
رویکرد نئومرکانتیلیست روسیه و چین به انرژی آسیای مرکزی
رویکرد نئومرکانتیلیست روسیه و چین به انرژی آسیای مرکزی

حسین رفیع؛ محسن بختیاری جامی

دوره 22، شماره 95 ، آذر 1395، صفحه 33-64

چکیده
  کاربرد سیاست‌های نئومرکانتیلیست از سوی قدرت‌های بزرگ دال بر ناکارآمدی طرح‌های مرکانتیلیست استثماری قرن گذشته و ظهور عصر جدیدی از کشمکش و رقابت برای برقراری تعادل تجاری و حداکثرسازی منافع اقتصادی ...  بیشتر
سیاست خارجی روسیه و پرونده هسته‌ای ایران: از تحریم تا برجام
سیاست خارجی روسیه و پرونده هسته‌ای ایران: از تحریم تا برجام

جهانگیر کرمی؛ رقیه کرامتی نیا

دوره 22، شماره 95 ، آذر 1395، صفحه 65-97

چکیده
  توافق هسته‌ای ایران و کشورهای 5+1از رویدادهای سیاسی مهم در سطوح منطقه‌ای و حتی بین‌المللی است که می‌تواند روابط ایران با بسیاری از دولت‌ها را تحت‌الشعاع قرار دهد. این رویداد که از آن در متن «برنامه ...  بیشتر
کنشگری امنیتی روسیه در قفقاز جنوبی
کنشگری امنیتی روسیه در قفقاز جنوبی

الهه کولایی؛ محسن اسلامی؛ قاسم اصولی

دوره 22، شماره 95 ، آذر 1395، صفحه 97-136

چکیده
         با توجه به عضویت روسیه در شورای امنیت سازمان ملل متحد، قدرت هسته‌ای، هم‌جواری و درگیر بودن در عرصه گسترده‌ای از جغرافیای جهان (از ژاپن، چین، آسیای مرکزی، خاورمیانه، دریای سیاه، شرق ...  بیشتر
تاثیر کد و بینش ژئوپلیتیک بر مدیریت فدراسیون روسیه در بحران اوکراین
تاثیر کد و بینش ژئوپلیتیک بر مدیریت فدراسیون روسیه در بحران اوکراین

محمدحسن شیخ الاسلامی؛ صارم شیراوند

دوره 22، شماره 95 ، آذر 1395، صفحه 137-171

چکیده
  الگویرفتاریقدرت‌هایبزرگدرمدیریتبحران‌هادراثرتغییرساختارنظامبین‌المللوپیچیدهشدنآنپسازجنگ سردازمسائلمهمدرخورپژوهشاست.روسیه در سیاست‌گذاری امنیتی خود در جهان پساتاریخی، همچنان بر دو عنصر ذهنیت ...  بیشتر
آسیب شناسی رژیم همکاری اتحادیه اروپا- گرجستان در قالب
آسیب شناسی رژیم همکاری اتحادیه اروپا- گرجستان در قالب "موافقت نامه همکاری"

رکسانا نیکنامی؛ مسعود اعتصامی

دوره 22، شماره 95 ، آذر 1395، صفحه 173-206

چکیده
  جنوب قفقاز همواره جزئی از پرچالش‌ترین مناطق جهان بوده است و حفظ امنیت آن برای اروپا بسیار مهم قلمداد می‌شود. طرح مشارکت شرقی که قسمتی از سیاست همسایگی اتحادیه اروپا محسوب می‌گردد، اندک زمانی پس از جنگ ...  بیشتر