دوره و شماره: دوره 24، شماره 102، پاییز 1397 
3. چانه‌زنی قومی و تبیین جدایی‌طلبی در قفقاز جنوبی

صفحه 60-97

فهیمه خوانساری فرد؛ محمدعلی بصیری؛ عنایت الله یزدانی


5. مدیریت آب در جمهوری آذربایجان

صفحه 125-155

مرضیه شیرزادی؛ محمد جواد حق شناس