دولت‏‏ های آسیای مرکزی از همکاری منطقه ‏‏ای تا وابستگی به قدرت ‏‏های بزرگ
دولت‏‏ های آسیای مرکزی از همکاری منطقه ‏‏ای تا وابستگی به قدرت ‏‏های بزرگ

علی بصیری‌‏نیا؛ امین کوشکی

دوره 26، شماره 110 ، شهریور 1399، صفحه 1-37

https://doi.org/DOR:20.1001.1.23223766.1399.26.2.1.2

چکیده
  آسیای مرکزی به‏ رغم برخورداری از ویژگی ‏‏های منطقه ‏بودگی و نیز وجود پیش‏را ن‏ها و محرک ‏های فراوان برای نیل به همگرایی درون ‏منطقه‏ ای تا به امروز از مزیت ‏های منطقه ‏گرایی بی ‏بهره ...  بیشتر
الگوی بازاریابی دیجیتال هوشمند برای توسعه صادرات فناوری برتر ایران در منطقه آسیای مرکزی و قفقاز
الگوی بازاریابی دیجیتال هوشمند برای توسعه صادرات فناوری برتر ایران در منطقه آسیای مرکزی و قفقاز

محسن پاک پرور؛ محمد محمودی‌ میمند؛ میرزا‌حسن حسینی

دوره 26، شماره 110 ، شهریور 1399، صفحه 39-76

https://doi.org/DOR:20.1001.1.23223766.1399.26.2.2.3

چکیده
  الگوهای مختلف توسعه صادرات بر حسب ویژگی‌‌های کشور مبدا و مقصد، نوع کالا، روابط، تسهیل کننده‌‌ها و محدود کننده‌ها است. بازاریابی رکن اساسی فروش و صادرات بوده و بازاریابی دیجیتال با استفاده از ابزارها ...  بیشتر
آثار اجرایی شدن ابتکار کمربند و راه بر محیط ژئواکونومیک ایران
آثار اجرایی شدن ابتکار کمربند و راه بر محیط ژئواکونومیک ایران

محسن شریعتی نیا

دوره 26، شماره 110 ، شهریور 1399، صفحه 77-98

https://doi.org/DOR:20.1001.1.23223766.1399.26.2.3.4

چکیده
  مقاله حاضر معطوف به تبیین آثار اجرایی شدن ابتکار  کمربند و راه  بر لایه منطقه‌ای محیط ژئواکونومیک ایران است. پرسش کلیدی مقاله عبارت از این است که اجرایی شدن ابتکار   کمربند و راه چه تاثیراتی ...  بیشتر
بازی راهبردی روسیه-اتحادیه اروپا در مناقشه ممتد آبخازیا
بازی راهبردی روسیه-اتحادیه اروپا در مناقشه ممتد آبخازیا

علیرضا شیخ محمدی؛ سکینه هاشمی

دوره 26، شماره 110 ، شهریور 1399، صفحه 100-139

https://doi.org/DOR:20.1001.1.23223766.1399.26.2.4.5

چکیده
  دولت دوفاکتوی آبخازیا به ‏رغم اینکه به‏ لحاظ بین‏ المللی در انزوا قراردارد به ‏لحاظ داخلی نسبتا پایدار بوده و در انجام کارویژه ‏های داخلی خود موفق عمل نموده که بخش بزرگی از این موفقیت را مدیون ...  بیشتر
ابعاد حقوقی «امنیت زیست ‏محیطی» در قزاقستان
ابعاد حقوقی «امنیت زیست ‏محیطی» در قزاقستان

مرضیه شیرزادی

دوره 26، شماره 110 ، شهریور 1399، صفحه 141-172

https://doi.org/DOR:20.1001.1.23223766.1399.26.2.5.6

چکیده
  بهبود نسبی شرایط زندگی در بوم‏سازگان قزاقستان طی دو دهه گذشته تا حد زیادی پیامد توسعه ‏نهادی و حقوقی این کشور در حوزه حفاظت از محیط‏ زیست بوده است. هدف مقاله حاضر ، ارزیابی حکمرانی زیست‏ محیطی قزاقستان ...  بیشتر
روابط میان فدراسیون روسیه و احزاب راست افراطی پوپولیستی اروپایی؛ ریشه ها و پیامدها
روابط میان فدراسیون روسیه و احزاب راست افراطی پوپولیستی اروپایی؛ ریشه ها و پیامدها

الهه کولایی؛ علیرضا ثمودی پیله‌رود

دوره 26، شماره 110 ، شهریور 1399، صفحه 173-201

https://doi.org/DOR:20.1001.1.23223766.1399.26.2.6.7

چکیده
   اگرچه پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991 و تضعیف روسیه در عرصه­ بین ­المللی، روابط میان روسیه و غرب با تنش چندانی مواجه نبود، اما به مرور و به ویژه پس از به قدرت رسیدن پوتین روابط این دو کنشگر ...  بیشتر