نقش تحولات روابط روسیه با غرب (اروپا و آمریکا) در همکاری اقتصادی ایران با کشورهای قفقازجنوبی(2019-2014)
1. نقش تحولات روابط روسیه با غرب (اروپا و آمریکا) در همکاری اقتصادی ایران با کشورهای قفقازجنوبی(2019-2014)
دوره 26، شماره 4 ، زمستان 1399

چکیده
  نگاه جمهوری اسلامی ایران به روابط با سه کشور قفقاز جنوبی گرجستان، جمهوری آذربایجان و ارمنستان از زمان استقلال این کشورها در سال 1991 همیشه ایجابی و با هدف بهره‌وری بوده است. با این حال، روابط اقتصادی با ...  بیشتر
اقتصاد سیاسی روابط ایران و قزاقستان در پرتو همگرایی اوراسیایی (2010-2020)
2. اقتصاد سیاسی روابط ایران و قزاقستان در پرتو همگرایی اوراسیایی (2010-2020)
دوره 26، شماره 4 ، زمستان 1399

چکیده
  اقتصاد بخشی جدایی‌ناپذیر از مناسبات جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان طی سال‌های پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بوده است. در این مدت مناسبات تجاری دو کشور رشد چشمگیری داشته و تعداد قابل توجهی ...  بیشتر
مبارزه برای اطمینان، بررسی سیاست خارجی روسیه2014-2020
3. مبارزه برای اطمینان، بررسی سیاست خارجی روسیه2014-2020
دوره 26، شماره 4 ، زمستان 1399

چکیده
  امنیت دولت یک مفهوم اساسی در زمینه دانشگاهی روابط بین‌الملل به شمار می‌آید. تامین آن، قبل از هرچیز نیازمند شناختی دقیق و الزاما چارچوب‌ها و نظریه‌های شناختی مفید و موثر است. تحقیقات در مورد امنیت به ...  بیشتر
کاربست دیپلماسی علمی در چارچوب سیاست خارجی آمریکا در قزاقستان
4. کاربست دیپلماسی علمی در چارچوب سیاست خارجی آمریکا در قزاقستان

سید اصغر کیوان حسینی؛ زهرا بهرامی

دوره 26، شماره 4 ، زمستان 1399

چکیده
  در فضای جهانی شده که بازیگران بویژه  قدرت­های نوظهور در صدد ارتقا موقعیت خود در ساختار بین­المللی هستند بهره گیری از قدرت نرم بویژه در چهره دیپلماسی علمی از اهمیت فزاینده­ای برخوردار شده است. ...  بیشتر