سیاست منابع آب ترکمنستان در فضای هیدروپلیتیک آسیای مرکزی
سیاست منابع آب ترکمنستان در فضای هیدروپلیتیک آسیای مرکزی

انیس پورخسروانی؛ محمد توحیدفام

دوره 26، شماره 109 ، خرداد 1399، صفحه 1-31

چکیده
  امنیت آب، انرژی و غذای کشورهای آسیای مرکزی به‏دلیل ماهیت به‏شدت یکپارچه سازه‌های آبی و هیدروپلیتیک پیچیده و دستکاری‏شده منطقه به‏طور بالقوه تحت تأثیر تغییرات حتی اندک در سیاست آبی هر یک از این ...  بیشتر
روایت راه ابریشم ژاپن در آسیای مرکزی و نسبت آن با ابتکار کمربند و راه
روایت راه ابریشم ژاپن در آسیای مرکزی و نسبت آن با ابتکار کمربند و راه

مجتبی تویسرکانی

دوره 26، شماره 109 ، خرداد 1399، صفحه 33-69

چکیده
  دیپلماسی راه ابریشم ژاپن در سال 1997 نخستین کاربرد رسمی و آشکار استعاره راه ابریشم از سوی یک دولت در فضای پساشوروی برای تعامل با جوامع آسیای مرکزی به‏ شمارمی ‏آید. قدرت گفتمان روایی راه ابریشم ژاپن، ...  بیشتر
تبیین دستورکار همگرایی منطقه دریای خزر با تاکید بر وابستگی‌های متقابل
تبیین دستورکار همگرایی منطقه دریای خزر با تاکید بر وابستگی‌های متقابل

رضا سیمبر؛ کیوان افشاریان

دوره 26، شماره 109 ، خرداد 1399، صفحه 71-101

چکیده
  افزایش کشورهای ساحلی دریای خزر به واسطه فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در پایان قرن بیستم و اهمیت مناطق به واسطه افول هژمونی ایالت متحده بر نظام بین ­الملل در ابتدای قرن بیست­ ویکم شرایط ظهور یک منطقه ...  بیشتر
ایران و محور چین- روسیه در آسیای مرکزی
ایران و محور چین- روسیه در آسیای مرکزی

فرزانه صفری؛ حمید احمدی؛ کیهان برزگر

دوره 26، شماره 109 ، خرداد 1399، صفحه 103-138

چکیده
  منطقه آسیای مرکزی به لحاظ پیوندهای ژئوپلیتیک و ژئواستراتژبک از اهمیت قابل توجهی برای ایران برخوردار است. این در حالی است که در سال‌های اخیر دو کشور چین و روسیه نیز توجه بیشتری را به سمت آسیای مرکزی سوق ...  بیشتر
دیپلماسی سایبری روسیه برای تحول در رژیم حکمرانی فضای مجازی
دیپلماسی سایبری روسیه برای تحول در رژیم حکمرانی فضای مجازی

سمیه قنبری

دوره 26، شماره 109 ، خرداد 1399، صفحه 140-174

چکیده
  کوشش ‏های دیپلماتیک وسیع روسیه در حوزه تصدی ‏گری و تنظیم مقررات فضای مجازی که از آن تحت عنوان دیپلماسی سایبری نام برده ‏می ‏شود تا به امروز سه مرحله از توسعه را پشت سر گذاشته ‏است. هدف دیپلماسی ...  بیشتر
نقش ابتکارات منطقه ای در گذار از نظام تک ‌قطبی به نظام چندقطبی ( مطالعه موردی طرح اوراسیای بزرگ تر)
نقش ابتکارات منطقه ای در گذار از نظام تک ‌قطبی به نظام چندقطبی ( مطالعه موردی طرح اوراسیای بزرگ تر)

سید امیر نیاکویی؛ عسگر صفری

دوره 26، شماره 109 ، خرداد 1399، صفحه 176-196

چکیده
  ساختار نظام بین ­الملل کنونی نتیجه فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و نظم دو قطبی است. مهم­ترین ویژگی این نظام توزیع نابرابر قدرت است. این ساختار که از آن به عنوان نظم تک قطبی یاد می ­شود، باعث افزایش رقابت ...  بیشتر