نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

اﺳﺘﺎدﯾﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻔﯿﺪ ﻗﻢ، ﻗﻢ، اﯾﺮان

چکیده

با وجود قرن­ ها تاریخ مشترک، حضور در شورای امنیت و کنشگری به عنوان یک قدرت بزرگ و ائتلاف در برخی بحران­ های بین­ المللی از جمله همکاری در جنگ­ های ناپلئونی و همکاری راهبردی در جنگ جهانی دوم از زمان پایان جنگ سرد به این سو هیچ یک از دو کشور بریتانیا و روسیه، دیگری را به عنوان اولویت در نظر نگرفته است و روابط دو طرف بیشتر در چارچوب مناسبات میان روسیه و اتحادیه اروپا و ناتو تنظیم می­ شود. در این میان، پندار دو طرف از یکدیگر در چارچوب رقابت و ستیزه شکل گرفته است. خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در ژوئن ۲۰۱۶ نیز یکی از محورهای چالش ­برانگیز در روابط دو کشور بوده است. هم اکنون روابط دیپلماتیک دو جانبه میان بریتانیا و روسیه از زمان پایان جنگ سرد به این سو در پایین ­ترین سطح ممکن خود قرار دارد پرسش اصلی مقاله عبارت است از « مولفه­ های موثر بر بروز اختلاف میان بریتانیا و فدراسیون روسیه چگونه قابل تحلیل است؟» فرضیه مطرح شده نیز عبارت است از تفاوت در نگاه به نظم بین‌الملل پس از جنگ سرد، جنگ هیبریدی روسیه در بریتانیا و تلاش برای تاثیرگذاری بر همه‌پرسی سال ۲۰۱۶، بحران اوکراین و منضم شدن کریمه به روسیه، قتل اتباع روس در بریتانیا و تفاوت رویکرد در بحران سوریه، موجب شکل گیری پندار تهدید از یکدیگر، بروز اختلاف میان لندن و مسکو و کاهش سطح روابط دوجانبه شده است. روش ﺗﺤﻘﯿﻖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ روش ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ- ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ است.

کلیدواژه‌ها

-Allan, Duncn (2017), "Brexit Makes it Even More Difficult for the UK to Deal with Russia", December 13, Chatham House, Available at:
https://www.chathamhouse.org/expert/comment/brexit-makes-it-even-more-difficult-uk-deal-russia, Accessed on: November 12, 2018.
-Allan, Duncan (2018)," Managed Confrontation, UK Policy Towards Russia After the Salisbury Attack", October, Chatham House, Available at:https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/publications/research/2018-10-30-managed-confrontation-uk-russia-salisbury-allan-final.pdf,Accessed on:
December 3, 2018.
-CNN (2015), "Russia’s Lavrov on Syria Targets: If it Looks like a Terrorist, Wars like a Terrorist", October 1, Available at:
https://edition.cnn.com/2015/10/01/middleeast/russia-syria/index.html,Accessed on: December 4, 2018.
-Financial Times (2015), "To Russia with Love, from Europe’s Far Right", March 22, Available at: https://www.ft.com/content/556ed172-d0b9-11e4-982a-00144feab7de, Accessed on: August 20, 2018.
-Foxall, Andrew (2015), "The Kremlin’s Sleight of Hand: Russia’s Soft Power Offensive in the UK", February, The Henry Jackson Society, Available at:
-Fraser, Simon (2018), "What Will Britain’s Role be Now?", December 2017 & January, The world Today, Available at:
https://www.chathamhouse.org/publications/twt/what-will-britain-s-role-be-now, Accessed on: September 12, 2018.
-Galeotti, Mark (2018), "Britain Has No Clue Why it’s Punishing Russia", March 27, Foreign Policy, March 27, Available at:
https://foreignpolicy.com/2018/03/27/britain-has-no-clue-why-its-punishing-russia/, Accessed on: December 1, 2018.
-German, Tracey (2017), "UK- Russia Relations and The Brexit Debate: Advancing Integration or Mutual Mistrust?" Global Affairs, Available at: http://sci-hub.tw/https://doi.org/10.1080/23340460.2017.1286944, Accessed on: September 19, 2018.
-Gromyko, Alexy (2017), "Brexit: the View from Russia", Institute of Europe Russian Academy of Sciences". April 2, Available at:
http://en.instituteofeurope.ru/images/uploads/analitika/wp29.pdf, Accessed on: September 11, 2018.
-House of Commons Defence Committee (2016), "Russia: Implications for UK Defense and Security", First Report of Session 2016-17, July, Available at:
https://publications.parliament.uk/pa/cm201617/cmselect/cmdfence/107/107.pdf, Accessed on: December 6, 2018.
-House of Commons Foreign Affairs Committee (2017), "The United Kingdom’s Relations with Russia, Seventh Report of Session 2016- 2017, February 21, Available at:
https://publications.parliament.uk/pa/cm201617/cmselect/cmfaff/120/120.pdf, Accessed on: December 11, 2018.
-Ilina, Anastia siia (2018), "Russia- UK Relations Present, Future", Available at: https://www.foreignbrief.com/europe/russia-uk-relationship-past-present-future/, Accessed on: September 20, 2018.
-Guardian (2017), "May Hits out at US Threat to Climate Treaty", September 21, Available at:
https://www.theguardian.com/environment/2017/may/30/paris-climate-deal-un-us-donald-trump, Accessed on: December 6, 2018.
-HM Government (2015), "Security Britain in an Age of Uncertainty", The Strategic Defence and Security Review, Available at:
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/62482/strategic-defence-security-review.pdf,Accessed on:
September 28, 2018.
-Lain, Sarah (2017), "Russia- UK Relations Post Brexit: Opportunity or Dead End?", Carnegie Moscow Center, Available at:
https://carnegie.ru/commentary/73386, Accessed on: September 11, 2018.
-Major, Claudia and Von Ondarza, Nicolai (2018), "No Global Britain after Brexit", Stifturg Wissen Schaft und Politic (SWP), June, Available at: https://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/comments/2018C24_mjr_orz.pdf ,Accessed on: December 12, 2018.
-Mearsheimer, J. (2009). Reckless States and Realism. International Relations .
-Nixey, James (2016), "Russia’s Silence Conceals a Preference for Brexit", June 7, Chatham House, June 7, Available at:
https://www.chathamhouse.org/expert/comment/russias-silence-conceals-preference-brexit, Accessed on: December 4, 2018.
-Paphiti, Anthony (2017), "Russia’s Hybrid War and Its Implications for Defence and Security in the United Kingdom", South African Journal of Military Studies, Vol 44, No.2.
-Polyakora, Alina; Laruelle, Marlene; Meister, Stefan and Barnett, Neil (2016), "The Kremlin’s Trojan Horses, Russian Influence in France, Germany and the United Kingdom", Atlantic Council, November, Available at: 
http://www.atlanticcouncil.org/images/The_Kremlins_Trojan_Horses_2_web_1121.pdf,Accessed on: September 15, 2018.
-Russian Embassy in London (2018), Available at:
www.rusemb.org.uk/economy/, Accessed on: December 2, 2018.
-Russia Today (2016), "Russia No Pariah, but Strategic to the West-British MP to RT", May 18, Available at:
https://www.rt.com/news/343490-uk-kawczynski-russia-sanctions/, Accessed on: November 11, 2018.
-Sakwa, Richard (2018), "Russo- British Relations in the Age of Brexit", IFRI, February, Available at:
https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/sakwa_russo_bristish_relations_2018.pdf, Accessed on: September 11, 2018.
-Telegraph (2015), "Russian Ambassador Praises Corbyn’s Victory", September 21, Available at:
https://www.telegraph.co.uk/news/politics/Jeremy_Corbyn/11881100/Russian-ambassador-praises-Jeremy-Corbyns-victory.html, Accessed on:
 December 10, 2018.
-Telesheva, Irina and Denisova, Irina (2015), "The Evolution of the Russian Image in the English Discourse", Social and Behavioral Sciences.
-Transparency International (2015), "Gold Rush: Investment Visas and Corrupt Capital Flow into the UK", Available at:
https://transparency.eu/wp-content/uploads/2018/02/Golden-Visas-TI-UK-Gold-Rush.pdf, Accessed on: Accessed on: November 6, 2018.
-UK Government Web Archive (2016), "The Litvinenko Enquiry: Report in to the Death of Alexander Litvinenko", January, Available at:
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/493860/The-Litvinenko-Inquiry-H-C-695-web.pdf, Accessed on: December 11, 2018.
-UK Parliament (2017), "House of Commons, Public Administration and Constitutional Affairs Committee, Lessons Learned from the EU Referendum", April, Available at:
https://www.parliament.uk/business/committees/committees-a-z/commons-select/public-administration-and-constitutional-affairs-committee/inquiries/parliament-2015/lessons-learned-from-the-eu-referendum-16-17/, Accessed on: November 20, 2018.
-Waltz, Kenneth (2004), "Neorealism: Confusion and Criticism (Guest Essay)", Journal of Politics & Society, Volume XV.
-Wieclawski, Jacek (2011), "Contemporary Realism and the Foreign Policy of the Russian Federation", International Journal of Business and Social Science, Vol.2, No.1.