تعهدنامه چاپ مقاله

 

اینجانب: (نام نویسنده مسئول)

 

نویسندة مسئول مقاله: (عنوان مقاله)

 

 

 

گواهی و تعهد می­نمایم که:

 

1)       این مقاله قبلاً در هیچ نشریه ­ای اعم از داخلی یا خارجی چاپ نشده است.

 

2)       این مقاله صرفاً جهت بررسی و چاپ به فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز ارسال شده است و تا هنگام پایان بررسی و داوری مقاله و اعلام نظر نهایی فصلنامه، مقاله به مجله دیگری ارسال نخواهد شد.

 

3)       در جریان اجرای این تحقیق و تهیه مقاله کلیه قوانین کشوری و اصول اخلاق حرفه­ ای مرتبط با موضوع تحقیق از جمله رعایت حقوق آزمودنی­ها، سازمانها و نهادها و نیز مولفین و مصنفین رعایت شده است. 

 

4)       این مقاله در نتیجه فعالیت­های تحقیقاتی اینجانب و همکارانی که به ترتیب در زیر قید می شوند، تهیه و تحریر شده است و حقوق کلیه افرادی که به نحوی در اجرای این تحقیق مشارکت و همکاری داشته­ اند رعایت شده است.

 

 

 

نام و نام خانوادگی نویسنده اول                                              تاریخ                            امضاء

 

 

 

نام و نام خانوادگی نویسنده دوم                                             تاریخ                            امضاء

 

 

 

نام و نام خانوادگی نویسنده سوم                                            تاریخ                            امضاء

 

 

 

فرم تعارض منافع

مولفین محترم بایستی فرم  تعارض منافع مولفین را تکمیل و ارسال نمایند. این فرم ، توافق نامه ‏ای است که نویسنده (گان) یک مقاله اعلام میکنند که در رابطه با انتشار مقاله ارائه شده به طور کامل از اخلاق نشر، از جمله سرقت ادبی، سوء رفتار، جعل داده‏ها و یا ارسال و انتشار دوگانه، پرهیز نموده‏ اند و منافعی تجاری در این راستا وجود ندارد و نویسندگان در قبال ارائه اثر خود وجهی دریافت ننموده ‏اند. فرم تعارض منافع به خوانندگان اثر نشان می‏ دهد که متن مقاله چگونه توسط نویسندگان تهیه و ارائه شده است. نویسنده مسئول از جانب سایر نویسندگان این فرم را امضا و تایید می‏‏ نماید و اصالت محتوای آن را اعلام می‏‏نماید. نویسنده مسئول هم چنین اعلام می‏دارد که این اثر قبلا در جای دیگری منتشر نشده و همزمان به نشریه دیگری ارائه نگردیده است. همچنین کلیه حقوق استفاده از محتوا، جداول، تصاویر و ... به ناشر محول گردیده است.

 

آدرس الکترونیکی:

نام نویسنده مسئول:

تلفن:

وابستگی سازمانی:

عنوان مقاله:

آیا نویسندگان یا موسسه مربوطه وجهی از یک شخص ثالث (دولتی، تجاری، بنیاد خصوصی و غیره) برای هر بخشی از مقاله ارائه شده (شامل کمک‏های مالی، نظارت بر داده‏ها، طراحی مطالعه، آماده‏سازی اثر، تجزیه و تحلیل آماری و ...) دریافت نموده است؟

بلی

خیر

 

آیا طرق دسترسی دیگری وجود دارد که خوانندگان بتوانند که اطلاعات اضافی اثر مذکور را از نویسندگان مقاله دریافت نمایند؟

بلی

خیر

 

نام نویسنده مسئول:                                                            تاریخ:                                                     امضا