آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 655
تعداد پذیرش 30
تعداد عدم پذیرش 493

مقالات منتشر شده (از سال 1387)
تعداد دوره‌ها 16
تعداد شماره‌ها 57
تعداد مقالات 359
تعداد مشاهده مقاله 506826
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 583443
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 10 روز
درصد پذیرش 5 %