آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 492
تعداد پذیرش 16
تعداد عدم پذیرش 411

مقالات منتشر شده (از سال 1387)
تعداد دوره‌ها 15
تعداد شماره‌ها 50
تعداد مقالات 310
تعداد مشاهده مقاله 413455
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 486765
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 9 روز
درصد پذیرش 3 %