آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 530
تعداد پذیرش 18
تعداد عدم پذیرش 424

مقالات منتشر شده (از سال 1387)
تعداد دوره‌ها 15
تعداد شماره‌ها 52
تعداد مقالات 322
تعداد مشاهده مقاله 449520
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 518966
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 8 روز
درصد پذیرش 3 %