آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد پذیرش 9
تعداد عدم پذیرش 361

مقالات منتشر شده (از سال 1387)
تعداد دوره‌ها 14
تعداد شماره‌ها 46
تعداد مقالات 285
تعداد مشاهده مقاله 338244
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 423426
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 7 روز
درصد پذیرش 2 %