آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد پذیرش 9
تعداد عدم پذیرش 348

مقالات منتشر شده (از سال 1387)
تعداد دوره‌ها 14
تعداد شماره‌ها 47
تعداد مقالات 292
تعداد مشاهده مقاله 372723
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 443241
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری روز
درصد پذیرش 2 %