آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد پذیرش 5
تعداد عدم پذیرش 323

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 42
تعداد مقالات 261
تعداد مشاهده مقاله 307655
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 367452
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 7 روز
درصد پذیرش 1 %