آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد پذیرش 7
تعداد عدم پذیرش 341

مقالات منتشر شده (از سال 1387)
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 43
تعداد مقالات 267
تعداد مشاهده مقاله 317261
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 393600
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 7 روز
درصد پذیرش 2 %