آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 601
تعداد پذیرش 14
تعداد عدم پذیرش 466

مقالات منتشر شده (از سال 1387)
تعداد دوره‌ها 16
تعداد شماره‌ها 55
تعداد مقالات 341
تعداد مشاهده مقاله 485341
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 553734
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 8 روز
درصد پذیرش 2 %