آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد پذیرش 16
تعداد عدم پذیرش 393

مقالات منتشر شده (از سال 1387)
تعداد دوره‌ها 14
تعداد شماره‌ها 48
تعداد مقالات 299
تعداد مشاهده مقاله 400137
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 471139
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 8 روز
درصد پذیرش 3 %