ضمن دعوت از اساتید، محققین و صاحب نظران حوزه علوم سیاسی به منظور حفظ و ارتقای محتوای علمی فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، مقاله هایی پذیرفته می شوند که افزون بر محتوای علمی به تشخیص هیات داوران متخصص، ضوابط زیر را در نگارش رعایت نموده باشند:

آثار قابل پذیرش در فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز: 1) مقالات پژوهشی، 2) معرفی، نقد و بررسی کتاب

میانگین بازه زمانی فرایند داوری(اعلام نتیجه داوری مقاله): حداقل 10 هفته 

درج قدردانی از حامی یا تامین کننده اعتبار پژوهش (در صورت وجود) در مقاله

پذیرش و چاپ مقالات در فصلنامه علمی مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز کاملاً رایگان می باشد.

 

فصلنامه علمی مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز به منظور صیانت از حقوق و مالکیت فکری و معنوی پژوهشگران و نویسندگان مقالات علمی و جلوگیری از دریافت تحقیقات تکراری از نرم افزارهای مشابه یاب استفاده می کند. 

بر اساس دستورالعمل جدید لازم است کلیه نویسندگان محترم در هنگام ارسال مقاله علاوه بر فایل اصلی مقاله، فرم تعارض منافع را نیز از طریق فایل های پیوست مقاله ارسال فرمایند. ادامه فرآیند مقالات منوط به تکمیل و ارسال فرم های مذکور خواهد بود.

دریافت فرم تعهدنامه نویسندگان

 

دریافت فرم تعارض منافع

 فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز اخلاق علمی و نشر را تحت قوانین بین‌المللی کپی رایت و کمیته بین‌المللی اخلاق در انتشارات (COPE) تبعیت می‌نماید.


 فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز به خوانندگان اجازه خواندن، دانلود، کپی، توزیع، چاپ، جستجو و پیوند متن کامل مقالات را داده و خوانندگان برای استفاده از آن‌ها برای هر مقصود قانونی دیگر مجاز می‌باشند. 


 

نوع دسترسی به مقالات فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز به‌صورت «باز» می‌باشد. 

الف) ضابطه‌های مقاله

1. مقالات باید جنبه تحقیقاتی و پژوهشی داشته و حاوی نکات علمی نوین باشند.

2. مقاله پیشتر در نشریه دیگر چاپ نشده و یا برای نشریه دیگری ارسال نشده باشد.

3. مقاله در محیط Word  با فونت B Nazanin(13) تایپ شده باشد.

4. متن مقاله حداکثر 30-25 صفحه باشد.

5. عنوان مقاله کوتاه و گویا باشد.

6. چکیده مقاله در کمتر از 10 سطر به دو زبان فارسی و انگلیسی توسط نگارنده تهیه گردد.

7. واژه‌های کلیدی به تعداد 5 واژه ذکر گردد.

8. معادل انگلیسی و یا فرانسه واژگان تخصصی و نام های اشخاص در پایین صفحه آورده شود.

9. این مجله مقالات ترجمه شده را نمی‌پذیرد.

10.   مقالات پس از تایید دو تن از اساتید و بر اساس اولویت چاپ خواهد شد.

11.   مقالات ارسالی عودت داده نخواهد شد و فصلنامه مسئولیتی در قبال مقالات چاپ نشده ندارد.

12.   فصلنامه در ویرایش، تلخیص و تغییر عناوین مقالات پذیرفته شده آزاد است.

13.   مسئولیت صحت مطالب مندرج در مقالات بر عهده نویسندگان است و بیانگر دیدگاه‌های دفتر مطالعات  سیاسی و بین المللی و مرکز آسیای مرکزی و قفقاز نیست.

14.   نقل مطالب با ذکر منبع جایز است.

 

ب) ضابطه‌های نویسنده(گان)

1. نام نویسنده(گان) کامل و به فارسی و انگلیسی ارسال گردد.

2. میزان تحصیلات، رتبه علمی، گروه آموزشی، نام دانشکده و دانشگاه و شهر محل دانشگاه نویسنده (گان) ارسال گردد.

3. نشانی، شماره تلفن و آدرس پست الکترونیکی نویسنده(گان) ارسال گردد.

 

  ارجاعات و فهرست منابع به صورت درون متنی و طبق شیوه­ نامه ارائه شده توسط APA( انجمن روانشناسی آمریکا) نوشته شوند.

 

ج) ضابطه‌های استناد

1. این فصلنامه از روش استناد درون متنی پیروی می کند و کافی است پس از نقل قول مستقیم و یا غیر مستقیم با آوردن الف) نام و نام خانوادگی نویسنده اثر، ب) سال انتشار اثر، ج) شماره صفحه مورد استفاده، هر سه داخل پرانتز معرفی شوند.

   نمونه: ( کریمی، 1388: 82)

2. در صورت تعدد منابع از یک نویسنده در یک سال با افزودن ( الف) و ( ب) در کنار سال انتشار، نوشته ها مشخص شود؛

    نمونه: ( کریمی، 1387 (الف): 84)، ( کریمی، 1387 (ب):53).

3. منابع مورد استفاده در پایان مقاله به ترتیب حروف الفبایی نام خانوادگی نویسندگان می باشد.

4. ترتیب نوشتن منابع در فهرست منابع چنین است:

   نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده ( تاریخ انتشار کتاب )، عنوان کتاب به صورت    ایتالیک، نام مترجم، تعداد جلدها، شماره چاپ، محل نشر کتاب، نام ناشر.

5. ترتیب نوشتن منبع مقاله در فهرست منابع چنین است:

   نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده (تاریخ انتشار مقاله ) عنوان مقاله داخل گیومه، نام مجله به صورت ایتالیک، دوره مجله.

6. ترتیب نوشتن منبع اینترنتی در فهرست منابع چنین است:

   تاریخ مراجعه، نام سایت، www   //http

7. ترتیب نوشتن منابع لاتین بعد از منابع فارسی است و به مانند نوشتن منابع فارسی می‌باشد.

8- در پایان مولفین متعهد می گردند، فرم زیر را تکمیل و ارسال نمایند.

اینجانب: (نام نویسنده مسئول)

نویسندة مسئول مقاله: (عنوان مقاله)

 

گواهی و تعهد می­نمایم که:

  • این مقاله قبلاً در هیچ نشریه­ای اعم از داخلی یا خارجی چاپ نشده است.
  • این مقاله صرفاً جهت بررسی و چاپ به فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز ارسال شده است و تا هنگام پایان بررسی و داوری مقاله و اعلام نظر نهایی فصلنامه، مقاله به مجله دیگری ارسال نخواهد شد.
  • در جریان تهیه این مقاله کلیه قوانین نگارشی مرتبط با برداشت از مطالب مولفین ذکر شده در مقاله رعایت شده است. 
  • این مقاله در نتیجه فعالیت‌های تحقیقاتی اینجانب و همکارانی که به ترتیب در زیر قید می‌شوند، تهیه و تحریر شده است و حقوق کلیه افرادی که به نحوی در اجرای این تحقیق مشارکت و همکاری داشته­اند رعایت شده است.

 

نام و نام خانوادگی نویسنده مسئول                                         تاریخ                             امضاء

 

نام و نام خانوادگی نویسنده دوم                                              تاریخ                             امضاء

 

نام و نام خانوادگی نویسنده سوم                                             تاریخ                             امضاء