روسیه و شورای امنیت در پرونده هسته ای ایران
روسیه و شورای امنیت در پرونده هسته ای ایران

یوسف مولایی؛ هادی زرگری

دوره 22، شماره 94 ، شهریور 1395، ، صفحه 103-131

چکیده
    پرونده هسته‌ای ایران موضوعی مهم برای همه قدرت‌های بزرگ در یک دهه اخیر بوده است، اما رویکرد و مواضع روسیه به‌ویژه در رسیدگی به این موضوع در شورای امنیت به دلیل سابقه همکاری فنی هسته‌ای با ایران ...  بیشتر