بازی با حاصل جمع صفردر قفقاز جنوبی( با تاکید بر جنگ قره باغ 2020)
بازی با حاصل جمع صفردر قفقاز جنوبی( با تاکید بر جنگ قره باغ 2020)

مهدی فیض اللهی؛ حسین پوراحمدی میبدی

دوره 29، شماره 123 ، آذر 1402، ، صفحه 67-92

چکیده
  بحران قره ­باغ به مدت ده‌ها سال در وضعیت نه جنگ و نه صلح باقی‌مانده بود که با جنگ دوم قره ­باغ از حالت «منازعه منجمد» خارج شده و قفقاز جنوبی، به خصوص منطقه قره ­باغ را دچار دگرگونی ­های عمیقی ...  بیشتر