جنگ سرد جدید در روابط اتحادیه اروپا و فدراسیون روسیه
1. جنگ سرد جدید در روابط اتحادیه اروپا و فدراسیون روسیه

علیرضا ثمودی پیله رود

دوره 23، شماره 100 ، زمستان 1396، ، صفحه 53-88

چکیده
  روابط اتحادیه اروپا و فدراسیون روسیه در سه دهه اخیر با نوسان­های مختلفی همراه بوده است. در دو دوره نخست ریاست جمهوری پوتین و همچنین دیمیتری مدودیف، دوره­های تنش­آمیزی از جمله حمله روسیه به گرجستان ...  بیشتر