کریدور شمال و جنوب و تعاملات ایران و آذربایجان
کریدور شمال و جنوب و تعاملات ایران و آذربایجان

حسین سلطانی؛ علیرضا خسروی

دوره 28، شماره 119 ، آذر 1401، ، صفحه 3-28

چکیده
  در سال ۱۳۷۹ اجرای ایده کریدور شمال-جنوب که متشکل از سه بال‌شرقی(آسیای مرکزی)، میانه(دریاچه‌خزر) و غربی(قفقاز) از سمت دریاچه‌خزر بود توسط روسیه، هند و ایران کلید خورد و بال‌غربی کریدور مذکور تا سال ۱۳۹۹ ...  بیشتر