بررسی رویکرد امنیتی جمهوری اسلامی ایران به آسیای مرکزی
1. بررسی رویکرد امنیتی جمهوری اسلامی ایران به آسیای مرکزی
دوره 18، شماره 79 ، پاییز 1391، ، صفحه 139-166

چکیده
  جمهوری اسلامی ایران به دلیل موقعیت ویژه ژئوپلیتیک، اقتصادی، تمدنی و استراتژیک همواره در معرض تهدیدهای گوناگون از سوی قدرت‌های بزرگ قرار داشته است. با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، مرزهای تهدید علیه ایران ...  بیشتر