تبیین دستورکار همگرایی منطقه دریای خزر با تاکید بر وابستگی‌های متقابل
تبیین دستورکار همگرایی منطقه دریای خزر با تاکید بر وابستگی‌های متقابل

رضا سیمبر؛ کیوان افشاریان

دوره 26، شماره 109 ، خرداد 1399، ، صفحه 71-101

چکیده
  افزایش کشورهای ساحلی دریای خزر به واسطه فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در پایان قرن بیستم و اهمیت مناطق به واسطه افول هژمونی ایالت متحده بر نظام بین ­الملل در ابتدای قرن بیست­ ویکم شرایط ظهور یک منطقه ...  بیشتر
موانع رشد و توسعه همکاری‌ها در آسیای مرکزی
موانع رشد و توسعه همکاری‌ها در آسیای مرکزی
دوره 17، شماره 75 ، آذر 1390، ، صفحه 139-159

چکیده
  وابستگی متقابل امنیتی- اقتصادی، پیوندهای تاریخی، قومی و نژادی، تهدید‌ها و نگرانی‌های مشترک امنیتی میان کشورهای آسیای مرکزی بیانگر وجود شبکه‌ای در هم تنیده از اشکال گسترده‌ای از روابط و پیوندهای امنیتی ...  بیشتر