عوامل داخلی و خارجی در شکل گیری انقلاب رنگی گرجستان
عوامل داخلی و خارجی در شکل گیری انقلاب رنگی گرجستان
دوره 14، شماره 63 ، آذر 1387، ، صفحه 137-158

چکیده
             یکی از موضوعات مطرح بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در مورد تحولات سیاسی اجتماعی برخی از کشورها است که در قالب انقلاب‌های "نرم" یا بدون خشونت شکل گرفته است.  برخی ...  بیشتر