روسیه و ناتو: از شراکت استراتژیک تا رقابت استراتژیک
روسیه و ناتو: از شراکت استراتژیک تا رقابت استراتژیک

شهروز ابراهیمی؛ نیکنام ببری

دوره 22، شماره 96 ، بهمن 1395، ، صفحه 1-24

چکیده
  با فروپاشی نظام بین‌ الملل دو قطبی در سال 1991 فلسفه وجودی ناتو با چالشی جدی مواجه گردید. ولی این پیمان با ارائه تفسیری جدید از نقش خود نظیر، تامین امنیت انرژی جهانی، مواجه با تهدید‌های ناشی از فعالیت‌های ...  بیشتر