نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در قرن بیستم و بعد از جنگ جهانی دوم، نهادی در مجامع بین‌الملل به رسمیت شناخته شد که هیچ دولتی حق عضویت در آن را نداشت. این نهاد که به نام سازمان‌ غیردولتی شناخته شد، توانست جایگاهی مهم در بین اقشار مختلف جامعه به خصوص نسل جوان بیابد؛ به گونه‌ای که در قرن بیست‌ویکم ما شاهد قدرت روزافزون این سازمان‌ها در بین کشورهای مختلف جهان می‌باشیم؛ به عنوان مثال می‌توان از میزان حضور و نقش این سازمان‌ها در انقلاب‌های رنگی که بعد از استقلال جمهوری‌های اتحاد جماهیر شوروی در بعضی از این جمهوری‌ها روی داد، اشاره نمود.
این مقاله درصدد است تا ضمن بررسی نفوذ سازمان‌های غیردولتی در انقلاب رنگی جمهوری قرقیزستان، نشان دهد که چگونه این سازمان‌ها توانستند بدون دخالت دولت و تنها با کمک و اتکا به نیروهای مردمی، حکومت این کشور را تغییر دهند.

کلیدواژه‌ها