نویسنده = محمدرضا دهشیری
تعداد مقالات: 3
1. راهبردهای سیاست خارجی چین و ژاپن در آسیای مرکزی

دوره 23، شماره 97، بهار 1396، صفحه 71-100

محمدرضا دهشیری؛ محمدحسین نشاسته سازان


2. شبکه سلول‌های تروریستی داعش در آسیای مرکزی

دوره 21، شماره 92، زمستان 1394، صفحه 29-63

محمدرضا دهشیری؛ شاهین جوزانی کهن


3. نگاه استراتژیک چین به بریکس

دوره 21، شماره 89، بهار 1394، صفحه 33-63

محمدرضا دهشیری؛ زهرا بهرامی