ثبات سیاسی در دو منطقه قفقاز و کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی: مقایسه تطبیقی
ثبات سیاسی در دو منطقه قفقاز و کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی: مقایسه تطبیقی

مهدی گلدانی؛ ثریا اسدی تیروان

دوره 29، شماره 121 ، خرداد 1402، ، صفحه 137-164

چکیده
  شرایط سیاسی به‌عنوان یکی از مهم ­ترین عوامل مؤثر بر تمامی جنبه ­های کشور، سال­ هاست که مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. ثبات سیاسی را به‌عنوان یک مسئله ذو ابعاد می­توان از جنبه ­های مختلفی ...  بیشتر