نویسنده = رضا سیمبر
تعداد مقالات: 4
1. قدرت نرم روسیه در خارج نزدیک: ابزارها و چالش‌ها

دوره 24، شماره 104، زمستان 1397، صفحه 62-91

رضا سیمبر؛ دانیال رضاپور


2. چالش های سیاست خارجی روسیه در آسیای مرکزی

دوره 24، شماره 101، بهار 1397، صفحه 57-85

رضا سیمبر؛ مهدی پادروند


3. بررسی عوامل موثر بر همگرایی و منازعه روسیه و چین در عصر پساجنگ سرد

دوره 22، شماره 96، زمستان 1395، صفحه 67-99

رضا سیمبر؛ سید مصطفی حسینی