ادراک تهدید در روابط ایران و عربستان در خاورمیانه و آسیای مرکزی
ادراک تهدید در روابط ایران و عربستان در خاورمیانه و آسیای مرکزی

علی کرمی؛ محمدرضا اقارب پرست

دوره 28، شماره 118 ، شهریور 1401، ، صفحه 139-165

چکیده
  وقوع جنگ‌ها و منازعات در سطوح مختلف در روابط بین‌الملل را می‌توان از منظر ادراک تهدید تحلیل و بازشناسی کرد. ادراک تهدید، به عنوان یک عامل مداخله‌گر در انتخاب کشورها برای ورود به جنگ، بازدارندگی، اجبار، ...  بیشتر