بازگشتگان داعش در آسیای مرکزی: مطالعه موردی قزاقستان و ازبکستان
بازگشتگان داعش در آسیای مرکزی: مطالعه موردی قزاقستان و ازبکستان
دوره 29، شماره 122 ، شهریور 1402، ، صفحه 3-34

https://doi.org/CA-2304-1677(R1)

چکیده
  در پی بازداشت زنان و کودکان پیوسته به گروه تروریستی داعش توسط نیروهای دموکراتیک سوریه، بازگشت این افراد به کشورهای مبدا در روند مبارزه با تروریسم به مسئله مهمی تلقی شد زیرا هویت جدید آن‌ها در تعارض با ...  بیشتر