نگرش‏ های ضد مهاجرتی در روسیه
1. نگرش‏ های ضد مهاجرتی در روسیه

محمدرضا جهانگیری

دوره 25، شماره 106 ، تابستان 1398، ، صفحه 1-26

چکیده
  مسأله مهاجرت برای روسیه یک انتخاب نیست، بلکه برای حفظ جمعیت و نیروی کار این کشور ضروری است. با این همه، سیاست مهاجرت روسیه فراگیر و یکپارچه نیست و با مشکل اصلی فقدان بیان صریح اهداف آن مواجه‏ است. علاوه ...  بیشتر
چالش‌های صلح در افغانستان
2. چالش‌های صلح در افغانستان

حسین رفیع؛ محسن بختیاری جامی

دوره 20، شماره 88 ، زمستان 1393، ، صفحه 33-58

چکیده
    پایان ماموریت ‌‌نیروهای بین المللی در افغانستان و واگذاری تامین امنیت به نیروهای نظامی افغان پیامدی جز ناکامی آمریکا در نابودی تروریسم و پیشبرد صلح پایدار نداشت. اتخاذ استراتژی جدید از سوی آمریکا ...  بیشتر