بررسی تحلیلی چالش‌های روند منطقه‌ای‌سازی آسیای مرکزی
بررسی تحلیلی چالش‌های روند منطقه‌ای‌سازی آسیای مرکزی

عباسقلی عسگریان

دوره 21، شماره 90 ، شهریور 1394، ، صفحه 152-181

چکیده
  در این مقاله، فرآیند منطقه‌ای‌سازی حوزه آسیای‌ مرکزی به ‌لحاظ اقتصادی و سیاسی با ملاحظه عوامل مختلفی چون همکاری‌های متقابل، اختلافات مرزی، جغرافیایی و آبی، اختلافات مربوط به انرژی و نیز اختلاف میان ...  بیشتر