نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مطالعات منطقه ای، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

2 استادیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

استفاده از دیپلماسی همواره برای قدرت­های بزرگ و منطقهای به منظور تأثیرگذاری بر کشورهای دیگر مهم بوده است. در این میان دیپلماسی عمومی به دلیل ماهیت پویا و متحول خود یکی از پرکاربردترین انواع دیپلماسی شناخته می شود. جمهوری ترکیه در دهه اخیر به طور رسمی به این قلمرو وارد شده است و با اتکا به ظرفیت خود، تلاش نموده تا در مناطق پیرامونی به اثرگذاری مورد نظر دست یابد. هدف مقاله پرداختن به «دیپلماسی عمومی ترکیه در مناطق پیرامونی بر چه ابزارهایی استوار بوده است؟» میباشد. فرضیه بدین صورت طراحی شده است که ترکیه به طور ویژه از 2010 به بعد با اولویت بندی زمانی در کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت از ابزارهای دیپلماسی عمومی متعددی استفاده کرده است. این کشور از ظرفیت های رسانه ای و سایبری در کوتاه مدت؛ از روابط مردمی، شرکت ها، سمن ها و دیاسپورا در میان مدت؛ و از دیپلماسی فرهنگی و برندسازی در بلندمدت بهره برده است. لازم به ذکر است که استخراج این موارد با استفاده از منابع کتابخانه­ای به هدف توصیف و تحلیل این پدیده صورت گرفته است.

کلیدواژه‌ها