نویسنده = صارم شیراوند
تعداد مقالات: 6
1. ‌تاثیر مولفه های فرهنگ استراتژیک بر کدهای ژئوپلیتیک اوکراین

دوره 24، شماره 102، پاییز 1397، صفحه 35-57

زهرا پیشگاهی فرد؛ صارم شیراوند


2. تاثیر تحولات ژئوپلیتیک اوکراین بر امنیت روسیه از منظر ژئوپلیتیک انتقادی

دوره 23، شماره 99، پاییز 1396، صفحه 89-123

محمدحسن شیخ الاسلامی؛ صارم شیراوند


3. بررسی تاثیر فرهنگ استراتژیک بر سیاست خارجی فدراسیون روسیه

دوره 23، شماره 97، بهار 1396، صفحه 103-137

مصطفی زهرانی؛ صارم شیراوند


4. تاثیر کد و بینش ژئوپلیتیک بر مدیریت فدراسیون روسیه در بحران اوکراین

دوره 22، شماره 95، پاییز 1395، صفحه 137-171

محمدحسن شیخ الاسلامی؛ صارم شیراوند


6. تاثیر نظامی کردن حوزه دریای خزر بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

دوره 21، شماره 89، بهار 1394، صفحه 125-158

محمدحسن شیخ الاسلامی؛ سید محمد حسین حسینی؛ صارم شیراوند